કોણે કહ્યું કે હૂં ખર્ચાળ છું!

miser1

મારી પાસે 100 dresses હતા અને એટલે જ મેં 101 મો dress લેતા પેહલા વિચાર કર્યો અને ના ખરીદ્યો,
કોણે કહ્યું કે હૂં ખર્ચાળ છું

મારી પાસે દુનિયાને આંજી દે એવું સ્મિત હતું, પણ મેં તેણે આમ લોકો અને નાના બાળકો પર ના ખરચ્યું
કોણે કહ્યું કે હૂં ખર્ચાળ છું

મારી પાસે ખુબ જ સમય હતો વેડફવા માટે (જ મેં વેડફ્યો પણ ખરા તવ સામે) પણ મેં તે સમય કોઈ સારા કામ પર ના ખરચ્યો
કોણે કહ્યું કે હૂં ખર્ચાળ છું

મારી પાસે અઢળક પ્રેમ હતો વરસવા માટે, પણ મેં સ્વાર્થી બની જાત સિવાય બીજા કોઈ પર તે પ્રેમ ખરચ્યો નહિ
કોણે કહ્યું કે હૂં ખર્ચાળ છું

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s